Heroldo de Esperanto 1950 Mai Nr. 9 (1125) Seite 3
Nach Robert Burns, Melodie Felix Mendelsohn (Op. 63 Nr.5 )

Nia Lingvo Esperanto Nr. 85 (Tria kajero de la unua serio) ohne Angabe des Autors

Orginal und Deutsch von Freiligrath

Ama kanto

Se en ventego kaj sufer'
mi vidus vin.

Mi ŝirmus vin kaj en danĝer'
mi gvidus vin.

Kaj se konsolon en dolor'
bezonus vi:

En mia brak', ĉe mia kor'
ĝin donus mi.

Se min ĉirkaŭus dezertej'
sen sunradi',

Ĝi iĝus paradizo, se
ĉeestus vi.

Sed eĉ, se brilus ĉiu riĉ'
de l' ter' por mi.

Mi estus tamen sen feliĉ'
se mankus vi.