Ardesia = Aro da Esperantistoj ideale amikaj.Die Hefte, in denen er Gedichte und Lieder veröffentlicht, erscheinen als Ardesia - eldono in unter dem Titel "Nia Lingvo Esperanto" möglicherweise zwei Auflagen. (Die Zahlen geben die durchlaufende Nummerierung in diesen Heften an)Dort heißt es dazu:
MembrokartoVerdaStelo.jpgArdesia arangas koncertojn kaj letervesperojn. Skribu multnombre kun bone legeblaj nomoj kaj adresoj. Vi estos informataj pri niaj tutmondaj reprezentantoj kaj pri niaj pluaj planoj.

Mendojn akceptas la diverslandaj Ardesia-perantoj kaj volonte ankaŭ la aütoro K. V.

Pri la eldon-rajtoj ankaŭ de la unua serio disponas li mem. Kiu emas esti peranto?

Unter dem Markennamen Ardesia wurden Kulturveranstaltungen organisiert, mindestens eine unter dem Motto "Italien" und eine für Blinde. Aus den Erinnerungen von Frau Grattapaglia geht hervor, das es diese Veranstaltungen möglicherweise monatlich gab. Ardesia scheint zumindest 1954 identisch mit der Gruppe "Verda Stelo" mit Kontaktadresse in der Wohnung von Karl Vanselow gewesen zu sein.

Angaben von Andreas Pretzel zufolge, gründete Vanselow in den 1920er Jahren in Berlin eine »Vereinigung Schönheit und Jugend« mit einem Zweigverein »Ardesia« (Arbeitsgemeinschaft der sieben Abteilungen)" (Quelle: Pfitzner, Der Naturismus)
Ardesia_konfirmo.jpg

124) Ardesia-amikaro


Kio estas "Ardesia"?
Tiel aŭdas ni demandi.
Sciu do, ĝi estas nia
Ideal-amika rondo
Kun la tasko' plaĉe propagandi
Esperanton tra la tuta mondo.

Geaktoroj, gekantistoj,
Oratoroj, komponistoj,
Elektita artistaro
Kunlaboras per sukcesa faro,
Ke koncertoj kaj radio,
Instruado kaj presaĵ-eldono
Varbu por la verda familio.

Nur la manko de sufiĉa mono
Bedaŭrinde malebligas bride
Plulabori multe pli rapide.


127) ARDESIA

Simpatia artistaro
Plaĉe kantas kaj deklamas
Nian lingvon melodian
Pro modela ĝia faro
Niaj geamikoj amas
Arde sian Ardesian.
Volumeton tiun ĉi
Do dediĉas mi al ĝi,
Ĉar ĝin arde amas ankaŭ mi.